Arii protejate in Romania

Teritoriul Romaniei adaposteste cele mai valoroase ecosisteme din Europa, aproximativ 2.2 milioane de hectare (rezervatia Biosferei – Delta Dunarii, rezervatii stiintifice si naturale, parcuri nationale si naturale, monumente ale naturii), fiind una din cele mai bogate tari din Europa in ce priveste biodiversitatea.

Toate aceste arii protejate  au o suprafata bine definita in legislatia actuala si masuri si obiective bine stabilite.

Din punct de vedere a IUCN (Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii) pe teritoriul Romaniei sunt delimitate mai multe categorii de arii protejate de interes national:

 1. Rezervatii stiintifice – infiintate cu scopul de a proteja si conserva habitate naturale terestre si/sau acvatice, cuprinzand elemente reprezentative de interes stiintific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de alta natura. Practic in aceasta categorie de arii protejate sunt interzise orice activitati umane, cu unele exceptii (cercetare, educatie, ecoturism), exceptii aprobate de forurile stiintifice competente si de administrator, in anumite conditii.
 2. Parcuri nationale – constituite cu scopul de a proteja si conserva esantioane reprezentative pentru spatiul biogeografic national, cuprinzand elemente naturale cu valoare deosebita sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de alta natura. In cadrul acestei categorii de arii protejate sunt admise doar activitati traditionale practicate de comunitatile din zona parcului, activitati reglementate prin planurile de management. Suprafata parcurilor nationale (de aproximativ 316 mii ha) poate fi vizitata in scopuri stiintifice, educative turistice si recreative, cu respectarea restrictiilor impuse.
 3. Monumente ale naturii – constituite pentru protectia si conservarea unor elemente naturale cu valoare si semnificatie ecologica, stiintifica, peisagistica deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale salbatice rare, endemice ori amenintate cu disparitia, arbori seculari, asociatii floristice si faunistice, fenomene geologice – pesteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apa, cascade si alte manifestari si formatiuni geologice, depozite fosilifere, precum si alte elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor.
 4. Rezervatii naturale – constituite pentru protejarea si conservarea unor habitate si specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.
 5. Parcuri naturale – constituite pentru protectia si conservarea unor ansambluri peisagistice in care interactiunea activitatilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona distincta, cu valoare semnificativa peisagistica si/sau culturala. In aceste arii protejate se incurajeaza activitatile stiintifice si educative, precum si turismul, cu respectarea anumitor reguli. Suprafata parcurilor naturale din Romania este de aproximativ 562 mii ha.

Cu exceptia ariilor protejate de interes national, in Romania au fost delimitate si arii protejate de interes comunitar „Reteaua Natura 2000” (constituita pentru protejarea naturii si mentinerea acestor bogatii pe termen lung):

 1. Arii speciale de conservare – constituite cu scopul de a conserva, a mentine, si uneori a readuce in stare de conservare favorabila habitate naturale si/sau  populatii de specii pentru care situl este desemnat.
 2. Situri de importanta comunitara (SCI) – arii ce in regiunile in care exista contribuie semnificativ la mentinerea sau readucera la o stare de conservare favorabila a unor habitate naturale  sau a unor specii de interes comunitar si care pot contribui astfel semnificativ la coerenta retelei NATURA 2000″ si/sau contribuie semnificativ la mentinerea diversitatii biologice in regiunea ori regiunile biogeografice respective.
 3. Arii de protectie speciala avifaunistica (SPA) – infiintate cu scopul de a conserva, mentine, si uneori de a readuce intr-o stare de conservare favorabila specii de pasari si habitate specifice, desemnate pentru protectia speciilor de pasari migratoare salbatice

Aceste arii protejate de interes comunitar ajung sa ocupe acum in Romania aproximativ 22% din teritoriu.

Romania detine si o serie de arii protejate de interes international:

 1. Rezervatii ale biosferei – un complex de ecosisteme terestre si/sau acvatice, lacuri si cursuri de apa, zone umede cu comunitati biocenotice floristice si faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea traditionala a teritoriului, ecosisteme modificate sub influenta omului si care pot fi readuse la starea naturala, comunitati umane a caror existenta este bazata pe valorificarea resurselor naturale, pe principiul dezvoltarii durabile si armonioase. In Romania au fost desemnate trei astfel de arii protejate – Parcul National Retezat, Pietrosu Rodnei , si Delta Dunarii.
 2. Zone de importanta internationala – Situri RAMSAR – constituite pentru asigurarea protectiei si conservarii siturilor naturale si a diversitatii biologice specifice zonelor umede. In Romania siturile Ramsar ocupa 923 mii ha.
 3. Situri naturale ale patrimoniului natural universal – constituite pentru protectia si conservarea unor zone de habitat natural in cuprinsul carora exista elemente naturale a caror valoare este recunoscuta ca fiind de importanta universala.  In Romania doar Delta Dunarii are acest statul.
 4. Geoparcul – cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alaturi de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric si cultural. Romania are doua astfel de arii protejate:  Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului si Geoparcul Platoul Mehedinti.

Toate aceste arii protejate de interes national, european sau international au fost constituite cu un anumit scop, iar administrarea acestor arii protejate trebuie facuta in acord cu scopul si obiectivele urmarite, si asta nu doar pe hartie. Padurile ocupa o suprafata semnificativa din teritoriul acestor arii protejate, rolul acestora fiind decisiv in conservarea lor.